เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

      ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา​คือต้น​เหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุด​ของ​ความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง​ไม่ว่าจะเป็น​ทางด้าน เศรษฐกิจสังคมและการเมือง  ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึง​โอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่ในโรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า​ เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า​ รวมถึงได้มีโอกาสเรียนก​วดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า​

      ขณะที่เด็กฐานะ​ดี ​20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกัน​เด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็น​อย่าง​มาก

      กระทรวงศึกษาธิการและกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงมีการริเริ่มโครงการ​ ติวฟรี.com และ​ร่วมมือกับ​ติวเตอร์ดังทุกวิชา​เพื่อเป็น​การลดช่องว่าง​ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา​ของ​เด็กทั่วประเทศ

      โดยเริ่มจากโครงการติวฟรีข้อสอบ O-NET ปี 2559 และ 2560 จากนั้นจะมีรายวิชา ปรับ​พื้​นฐาน​เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

Image is not available
Image is not available
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

      โครงการติวฟรีมุ่งหวัง​ให้มีผู้ใช้งานทั่วประเทศ 1 ล้านคน​ โดยโรงเรียน อาจารย์และ​นักเรียน​สามารถใช้ผ่านแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์​มือถือทั้งระบบ​ Android และ iOS  ในระยะต่อไปจะมีระบบที่เรียนรู้แบบออนไลน์ (Web-based) จากคอมพิวเตอร์ตั้ง​โต๊ะหรือโน๊ตบุ๊ค และ​ท้ายที่สุด โรงเรียนห่างไกลยังสามารถ download บทเรียนทั้งหมดไปเปิดใช้ในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตได้

      รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อาจารย์ จากสถาบันติวเตอร์ดังที่เข้าร่วมโครงการพร้อมแล้วที่จะมอบ​ ติวฟรี.com เป็นของขวัญในวันเด็กปี 2561 ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ

QR CODE ติวฟรี
Copyright © 2017 ติวฟรี.com. All rights reserved.